Oferta

Pragniemy przedstawić Państwu szersze informacje na temat oferowanych przez nas usług.

Oferowane przez nas usługi realizujemy kompleksowo poprzez wykonanie projektu, montaż i uruchomienie systemów, szkolenie użytkowników oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Po konsultacjach z potencjalnym inwestorem i przeprowadzeniu wizji lokalnej sporządzamy bezpłatną ofertę zawierającą wszystkie niezbędne informacje, między innymi:

  • opis funkcjonalny systemu,
  • rozmieszczenie urządzeń,
  • kosztorys,
  • karty katalogowe urządzeń,
  • termin wykonania usługi,
  • okres gwarancji itp.

Projekty naszych systemów opieramy na sprzęcie o sprawdzonej jakości i optymalnych parametrach techniczno-ekonomicznych.

Zainstalowanym systemom zapewniamy stałą opiekę serwisową zawierającą konserwację i przeglądy techniczne oraz natychmiastową reakcję na zgłaszane problemy.

W ramach integracji ochrony technicznej z ochroną fizyczną oferujemy monitorowanie:

  • systemów alarmowych,
  • systemów telewizji dozorowej (poprzez 24-ro godzinną zdalną obserwację przez operatorów) oraz reakcję grup szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.