Instalacje elektryczne i pomiary

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni inżynierowie, projektanci i programiści, dzięki czemu naszym klientom możemy zaoferować kompleksowe usługi dotyczące instalacji elektrycznych i odgromowych.

Wykonujemy montaż sprzętu elektrycznego, który zawsze w pełni dostosowujemy do wymagań klienta i charakteru obiektu, którego dotyczą prace. Oferujemy nie tylko projektowanie i wykonanie nowych instalacji odgromowych, ale również modernizujemy te, które już istnieją, ale wymagają ulepszenia. Ponadto wykonujemy także różnego rodzaju pomiary elektryczne – zarówno okresowe, jak i odbiorcze.

 

instalacje elektryczne

 

Wieloletnie doświadczenie sprawia, że klientom indywidualnym i firmowym możemy zaproponować szereg najróżniejszych usług. 

W zakres naszych kompetencji wchodzi między innymi:

  • wykonanie instalacji,
  • montaż oraz wymiana rozdzielni elektrycznych,
  • montaż sprzętu,
  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej (ochronne) oraz instalacji: okresowe, odbiorcze,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji oraz uziemień ochronnych i roboczych,
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych.